> Zurück

Nächste Termine

Donnerstag 28.03.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Sonntag 31.03.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 01.04.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 03.04.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 04.04.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 05.04.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 07.04.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 08.04.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 10.04.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 11.04.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 12.04.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 14.04.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 15.04.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 17.04.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 18.04.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 19.04.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 21.04.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 22.04.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 24.04.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 25.04.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 26.04.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 28.04.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 29.04.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 01.05.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 02.05.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 03.05.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 05.05.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 06.05.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 08.05.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 09.05.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 10.05.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 12.05.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 13.05.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 15.05.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 16.05.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 17.05.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 19.05.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 20.05.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 22.05.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 23.05.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 24.05.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 26.05.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 27.05.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 29.05.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 30.05.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 31.05.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 02.06.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 03.06.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 05.06.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 06.06.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 07.06.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 09.06.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 10.06.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 12.06.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 13.06.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 14.06.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 16.06.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 17.06.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 19.06.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 20.06.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 21.06.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 23.06.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 24.06.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 26.06.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 27.06.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 28.06.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 30.06.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 01.07.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 03.07.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 04.07.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 05.07.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 07.07.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 08.07.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 10.07.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 11.07.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 12.07.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 14.07.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 15.07.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 17.07.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 18.07.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 19.07.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 21.07.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 22.07.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 24.07.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 25.07.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 26.07.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 28.07.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 29.07.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 31.07.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 01.08.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 02.08.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 04.08.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 05.08.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 07.08.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 08.08.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 09.08.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 11.08.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 12.08.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 14.08.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 15.08.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 16.08.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 18.08.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 19.08.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 21.08.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 22.08.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 23.08.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 25.08.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 26.08.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 28.08.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 29.08.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 30.08.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 01.09.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 02.09.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 04.09.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 05.09.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 06.09.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 08.09.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 09.09.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 11.09.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 12.09.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 13.09.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 15.09.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 16.09.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 18.09.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 19.09.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums
Freitag 20.09.2019
18:30-19:30 Agility Fortgeschrittene
Agility Platz, Hagerbach
Sonntag 22.09.2019
09:00-10:00 Welpenstunde
Welpenplatz Hagerbach
Montag 23.09.2019
13:30-15:00 Montagsgruppe Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach oder nach Ansage
19:00-20:00 Begleithund-Training
Trainingsplatz Hagerbach
Mittwoch 25.09.2019
17:30-18:30 Jugend und Hund Kurs
Hundeplatz Hagerbach
19:00-20:15 SpassSport Training
Hundeplatz Hagerbach
Donnerstag 26.09.2019
13:30-15:00 Donnerstagsgruppe-Plauschtraining
Hundeplatz Hagerbach
18:30-19:30 Junghundekurs
Trainingsplatz Haberbach, Flums